Schadevergoeding bij een ongeluk in Duitsland

Als uw betrokken was bij een auto-ongeval in Duitsland dat niet uw schuld of die van de bestuurder was (“unverschuldeter Unfall“), kunt u verschillende vorderingen instellen tegen de andere partij bij het ongeval, respectievelijk de verzekering van de veroorzaker van het ongeval. Schadevergoeding bij een ongeluk in Duitsland: Volgens het Duitse recht moet de benadeelde in de positie worden gebracht waarin hij of zij zich zou hebben bevonden als het verkeersongeval niet had plaatsgevonden.

Gratis advocaat bij een auto-ongeval in Duitsland dat niet uw schuld was

Naast de gebruikelijke reparatiekosten en dergelijke, zie hieronder, zullen ook onze juridische kosten for een Duitse advocaat voor verkeersrecht (Anwalt für Verkehrsrecht) door de verzekeringsmaatschappij te worden vergoed – d.w.z. dat wij uw zaak overeenkomstig met het Duitse recht kosteloos bij de verzekeringsmaatschappij indienen en namens hen alle vorderingen opeisen totdat de schade is uitbetaald.

Volgende claims zijn mogelijk / Schadevergoeding bij een ongeluk in Duitsland:

Reparatiekosten

Allereerst kunt u aanspraak maken op vergoeding van de noodzakelijke reparatiekosten (Reparaturkosten, sommigen noemen het Schadensersatz bei Unfall).

Er wordt een verschil gemaakt tussen fictieve reparatiekosten en werkelijke reparatiekosten na een auto-ongeluk in Duitsland of verkeersongeval in Duitsland. Als het ongeval niet heeft geleid tot een “total loss” van uw voertuig, kunt u beslissen of u het daadwerkelijk laat repareren, de daaruit voortvloeiende kosten claimt en verder rijdt, of het voertuig in ongerepareerde staat verkoopt. In het tweede geval heeft u recht op de geschatte reparatiekosten. Deze kunnen worden bepaald door een deskundigenonderzoek of een kostenraming, die we ook graag voor u regelen.

Schadevergoeding bij persoonlijk letsel

Als u bij het ongeval gewond bent geraakt, hebt u ook recht op Schadevergoeding voor pijn en lijden (Schmerzensgeld nach Unfall). Het bedrag hangt af van het specifieke individuele geval en de gegeven omstandigheden. Er wordt onder meer rekening gehouden met de omvang en de ernst van het letsel, de intensiteit en de duur van de geleden pijn, het aantal operaties of de duur van de medische behandeling alsmede blijvende invaliditeit en gevolgschade. Het is daarom belangrijk dat u uw letsel en klachten, alsmede het exacte verloop van de behandeling, documenteert met attesten of medische rapporten.

Vervangingswaarde

In geval van totaal verlies / total loss (Totalschaden), d.w.z. de reparatie is technisch onmogelijk of economisch niet haalbaar omdat het te duur is, kunt u van de tegenpartij (meestal de autoverzekering) de zogenaamde vervangingswaarde eisen. Dit is het verschil tussen de waarde van uw voertuig vóór het ongeval en de huidige waarde van het voertuig in zijn ongevalstoestand. U kunt deze waarden eenvoudig laten bepalen door een auto-expert (Gutachter / KFZ Sachverständiger)

Waardevermindering

Als uw voertuig als gevolg van het ongeval minder waard is dan voor het ongeval, hebt u ook aanspraak op de vergoeding van de waardevermindering. Ook dit kan door een deskundige worden vastgesteld.

Kosten voor deskundigen

Als u een auto-expert heeft ingeschakeld om uw voertuig te taxeren en de bovenstaande waarden te bepalen, dan zijn de kosten van de expert in het algemeen ook vergoedbaar

Het inwinnen van een deskundigenadvies is over het algemeen aan te bevelen, aangezien de gelaedeerde de schade en de te verwachten kosten moet bewijzen.

Huurwagenkosten of verlies van gebruik

Als u uw voertuig niet kunt gebruiken omdat het wordt gerepareerd of niet meer rijdbaar is, kunt u voor die periode een auto huren en de kosten daarvan declareren of een vergoeding voor het gebruiksverlies eisen. Het bedrag van de schadevergoeding is gebaseerd op het model, de specificaties en de leeftijd van uw voertuig en op de reparatietijd of, in geval van totaal verlies, op de tijd die nodig is om een gelijkwaardig vervangend voertuig te kopen.

Medische kosten

Ook de medische kosten die u maakt als gevolg van de behandeling van door het ongeval veroorzaakt letsel komen voor vergoeding in aanmerking. Hieronder vallen ook de kosten die uw behandelend arts in rekening brengt voor het opstellen van een medische verklaring.

Vast bedrag voor onkosten

Daarnaast heeft u recht op een zogenaamde “Unkostenpauschale” voor onkosten of bijkomende kosten. Hieronder vallen de kosten die onvermijdelijk samenhangen met een verkeersongeval, zoals telefoon-, porto-, internet- of reiskosten. Deze worden doorgaans geschat op gemiddeld € 25,00. 

If you would like to claim additional costs occurred due to the accident, it is possible to submit those with concrete evidence (damage proof, bills, etc.).

Juridische kosten / advocaatkosten

Ten slotte moet de andere partij ook uw juridische kosten dragen, zoals hierboven vermeld.

Omdat u na een verkeersongeval recht heeft op veel verschillende claims, maar aansprakelijkheidsverzekeraars vaak weigeren de volledige kosten te dekken, onterecht korten of de afwikkeling lang uitstellen, is het raadzaam in een vroeg stadium een advocaat (Anwalt für Verkehrsrecht) te raadplegen.

________

Was u betrokken bij een verkeersongeval en wilt u nu uw schade vergoed krijgen, of weigert de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij uw kosten te dekken? Neem dan contact met ons op. Wij zullen u adviseren, alle mogelijke claims onderzoeken, deze voor u doen gelden en zo nodig voor de rechter afdwingen.

Jetzt anrufen & beraten lassen

oder Rückruf anfordern

Kostenfreie Ersteinschätzung

Nach oben scrollen